Trumbowyg Editor

└─ /Includes
   └─ /Template
      └─ /js
         └─ /Editor
            ├─ /Big.min.js
            ├─ /Medium.min.js
            └─ /Small.min.js

Tyto soubory obsahují konfiguraci Trubowyg HTML editoru. Používají se různé verze konfigurace, podle toho na jaké stránce se uživatel nachází. Jak upravit konfiguraci se dozvízte zde.

/Big.min.js

Tato verze se použije u příspěvků, témat a podpisu. Nabízí největší množství úpravy HTML.

/Medium.min.js

Tato verze se nikde nevyužívá. Je udělána pro ptřeby pluginů.

/Small.min.js

Tato verze se použije u profilových příspěvků a komentářů. Nejořezanější verze úpravy HTML.