Pluginy

Kostra Pluginu

└─ /Plugin
   └─ /muj_nazev_pluginu
      ├─ /Languages
      │  └─ /nazev_jazyka
      │     └─ /Load.language.php                 <-- Tento soubor bude automaticky načten během načítán webových stránek
      ├─ /Object
      │  ├─ /Page
      │  │  ├─ /Forum
      │  │  │  └─ /Index.page.php                 <-- Tento soubor bude načten po načtení titulní stránky fóra, viz. kostra
      │  │  └─ /Plugin
      │  │     └─ /Mojestranka.page.php           <-- Vlastní stránka pluginu => {doména}/plugin/{id_pluginu}/mojestranka/
      │  ├─ /Process
      │  │  └─ /Setup.process.php                 <-- Proces, který bude proveden po odeslání dat na stránce s nastavením pluginu
      │  └─ /Visualization
      │     └─ /Field
      │        └─ /Setup.json                     <-- Formulář s nastavením pluginu
      ├─ /Info.json                               <-- Informace o pluginu
      ├─ /Install.plugin.php                      <-- Tento soubor bude načten při instalaci pluginu
      ├─ /Settings.json                           <-- Nastavení pluginu
      └─ /Uninstall.plugin.php                    <-- Tento soubor bude načten při odinstalaci pluginu