Konstanty

Seznam konstant, které jsou k dispozici v celé aplikaci.

RAND

Hodnota z mt_rand()

PHPCORE_VERSION

Současná verze PHPCore.

INDEX

Odkaz na titulní stránku. Ve výchozím nastavení obsahuje /.

SESSION_ID

Session ID

LOGGED_USER_ID

ID přihlášeného uživatele, v případě že uživatel není příhlášen je uložena hodnota 0

LOGGED_USER_GROUP_ID

ID skupiny ve které se přihlášený uživatl nachází, v případě že uživatel není příhlášen je uložena hodnota 0)

LOGGED_USER_GROUP_INDEX

Index skupiny ve které se přihlášený uživatel nachází