Tvorba & Úprava

Seznam šablon

└─ /Styles
   └─ /Default
      └─ /Templates
         ├─ /Blocks
         │  ├─ /Visualization
         │  │  ├─ /Block
         │  │  │  ├─ /Buttons
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Tlačítka k blokům
         │  │  │  ├─ /Notice
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Oznámení k blokům
         │  │  │  ├─ /Block.phtml                 <-- Blok
         │  │  │  ├─ /Likes.phtml                 <-- Lišta s uživateli, kterým se daný obsah líbí
         │  │  │  ├─ /ProfilePost.phtml           <-- Profilové příspěvky
         │  │  │  └─ /ProfilePostComment.phtml    <-- Profilové komentáře
         │  │  ├─ /Field
         │  │  │  ├─ /Links
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Odkazy pod formuláři
         │  │  │  ├─ /Default.phtml               <-- Výchozí formulář
         │  │  │  └─ /Form.phtml                  <-- Formulář pro vybrané stránky (Přihlášení, Registrace, Zapomenuté heslo, Podmínky registrace)
         │  │  ├─ /Lists
         │  │  │  ├─ /Conversation
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Seznam konverzací
         │  │  │  ├─ /Forum
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Seznam fór
         │  │  │  ├─ /Topic
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Seznam témat
         │  │  │  ├─ /Users
         │  │  │  │  └─ /*.phtml                  <-- Seznam registrovaných uživatelů
         │  │  │  └─ /Lists.phtml                 <-- List
         │  │  ├─ /Navbar
         │  │  │  ├─ /ButtonCustom.phtml          <-- Vlastní tlačítka
         │  │  │  ├─ /Navbar.phtml                <-- Menu
         │  │  │  └─ /User.phtml                  <-- Uživatel v menu
         │  │  ├─ /Panel
         │  │  │  └─ /Panel.phtml                 <-- Panel
         │  │  └─ /Sidebar
         │  │     ├─ /LastPost.phtml              <-- Poslední příspěvky
         │  │     ├─ /OnlineUser.phtml            <-- Seznam online uživatelů
         │  │     ├─ /ProfilePost.phtml           <-- Poslední profilové příspěvky
         │  │     └─ /Sidebar.phtml               <-- Postranní panel
         │  ├─ /Bottom.phtml                      <-- Tento soubor bude načten před </body>
         │  ├─ /Cookie.phtml                      <-- Cookie hlášení
         │  ├─ /Head.phtml                        <-- Hlavička
         │  ├─ /Labels.phtml                      <-- Štítky
         │  └─ /Pagination.phtml                  <-- Stránkování
         ├─ /Forgot
         │  ├─ /Change.phtml                      <-- Změna zapomenutého hesla
         │  └─ /Send.phtml                        <-- Odeslání odkazu pro změnu hesla
         ├─ /Forum
         │  ├─ /Topic
         │  │  ├─ /Edit.phtml                     <-- Upráva tématu
         │  │  ├─ /New.phtml                      <-- Vytvoření nového tématu
         │  │  └─ /View.phtml                     <-- Zobrazení tématu
         │  ├─ /Index.phtml                       <-- Titulní stránka
         │  └─ /View.phtml                        <-- Zobrazení fóra
         ├─ /User
         │  ├─ /Conversation
         │  │  ├─ /Edit.phtml                     <-- Uprava konvenzarce
         │  │  ├─ /Index.phtml                    <-- Seznam konverzací
         │  │  ├─ /New.phtml                      <-- Nová konverzace
         │  │  └─ /Show.phtml                     <-- Zobrazení konverzace
         │  ├─ /Index.phtml                       <-- Titulní stránka
         │  ├─ /Account.phtml                     <-- Změna registračních údajů
         │  ├─ /Settings.phtml                    <-- Změna profilového nastavení
         │  └─ /Signature.phtml                   <-- Podpis
         ├─ /Body.phtml                           <-- Výchozí kostra
         ├─ /Body2.phtml                          <-- Kostra pro vybrané šablony, viz soubor Info.json
         ├─ /Error.phtml                          <-- Stránka 404
         ├─ /Index.phtml                          <-- Titulní stránka
         ├─ /Login.phtml                          <-- Přihlášení
         ├─ /Profile.phtml                        <-- Profil uživatele
         ├─ /Register.phtml                       <-- Registrace
         ├─ /Terms.phtml                          <-- Stránka s podmínkami registrace
         └─ /Users.phtml                          <-- Seznam registrovaných uživatelů

Popis kořenového adresáře šablony

Základní kostra

└─ /Styles
   └─ /muj_nazev_sablony
      ├─ /Templates
      │  └─ /Blocks
      │     └─ /Head.phtml                        <-- Hlavička
      ├─ /Themes
      │  └─ /moje_css.css                         <-- Vaš vytvořený CSS, který si načtete v Head.phtml
      └─ /Info.json                               <-- Informace o šabloně
Nezasahujte do výchozí šablony /Styles/Default. Pokud si chcete šablonu jakýmkoliv způsobem upravit, vytvořte si svou, vlastní šablonu.

Složka /Templates

Tato složka obsahuje šablony pro jednotlivé stránky. Viz seznam šablon.

Výše zmíněné tři soubory /Templates/Blocks/Head.phtml, /Themes/moje_css.css, /Info.json jsou jedinými vyžadovanými soubory v šabloně, jelikož všechyny ostatní soubory ze seznamu šablon budou načteny z výchozí šablony /Styles/Default.

Složka /Themes

Vetšinou zde bývají nějaké css, js soubory nebo také fonty. Co si, ale do této složky dáte, je jen na vás.

Soubor /Info.json

{
   "name": "PHPCore",
   "desc": "PHPCore - Default template",
   "image": "/Header.svg",
   "version": {
      "current": "1.1.0",
      "system": [
         "1.1.0"
      ]
   },
   "author": {
      "name": "Infin48",
      "link": "https://github.com/Infin48"
   },
   "body": {
      "/Terms": "/Body2",
      "/Login": "/Body2",
      "/Register": "/Body2",
      "/Forgot/Change": "/Body2",
      "/Forgot/Send": "/Body2",
      "/Error": "/Body2"
   }
}

Pokud některý z povinný údajů nebude uveden, šablona nebude zobrazena v admministrátorském panelu.

"name"

Název šablony. Povinný údaj.

"desc"

Popis šablony, bude uveden v administrátorském panelu pod názvem šablony. Povinný údaj.

"image"

Náhledový obrázek šablony. Bude zobrazen v administrátorském panelu u šablony. Nepovinný údaj.

"version"

"current"

Současná verze šablony. Povinný údaj

"system"

Seznam verzi PHPCore, se kterými je šablona kompatibilní, v případě že v tomto seznamu nebude nainstalovaná verze PHPCore, bude v administrátorském panelu u šablony napsáno, že kompatibilita této šablony s verzí PHPCore není zaručena. Povinný údaj.

"author"

"name"

Jméno autora šablony. Nepovinný údaj.

"link"

Odkaz na autora šablony, např.: Github. Nepovinný údaj.

"body"

Všechny šablony stránek používají výchozí kostru /Templates/Body.phtml. Zde si můžete změnit kostru pro určitou stránku. Ve výše zmíněném příklade budou šablony /Templates/Terms.phtml, /Templates/Login.phtml, /Templates/Register.phtml, /Templates/Forgot/Change.phtml, /Templates/Forgot/Send.phtml a /Templates/Error.phtml používat kostru /Templates/Body2.phtml.

Vizualizace

Vizualizátory jsou různé objekty na webové stránce, zobrazující to na co jsou určené: Dole najdete pár obrázků aby to bylo jasnější. Šablony k jednotlivým vizualizátorům najdete ve složce /Templates/Blocks/Visualization. Celou kostru můžete najít zde.

Blok/Block

Blok je prostě blok s textem např.: příspěvek, zpráva, profilový příspěvek, profilový komentář.

Strouhanka/Breadcrumb

Věc, kterou každý zná, ale nikdo nevím jak se jmenuje. Sám jsem nevěděl jak Breadcrumb přeložit do češtiny, zjistil jsem že se tomu říká drobečková navigace, ale to se mi nelíbí, tak zůstanem u strouhanky 🙂.

HTML tohoto vizualizátoru je obsažen už v souboru /Templates/Body.phtml.

Formulář/Field

Formulář, např.: přihlašovací, registrační forumulář. Forumuláře najdete také v uživatelském nastavení, prostě všude kde jsou nějaké <input> tagy a tlačítko Odeslat.

List/Lists

Seznamy najdete například na titulní stránce fóra nebo na stránce se seznamem registrovaných uživatelů.

Navbar/Navbar

Navbar nebo-li navigation menu (navigační menu) je jen jeden a to na každé stránce nahoře.

Panel/Panel

Panel nástrojů najdete nad tématem ve fóru nebo v uživatelském panelu nad soukromými zprávami.

Postraní panel/Sidebar

Postraní panel najdete na titulní stránce s novinkami a na titulní stránce s fórém.

Ukázka

Ostatní šablony ze složky /Templates/Blocks

Celou kostru můžete najít zde.

/Templates/Blocks/Pagination.phtml

Šablona pro stránkování

/Templates/Blocks/Bottom.phtml

Tato šablona bude načtena před tagem </body>.

Toto je jediný soubor ze složky /Templates, který pokud není nalezen v nastavené výchozí šabloně, nebude načten z výchozí šablony /Styles/Default.

Šablona pro cookie hlášení.

Patička stránky, prostě to co je úplně dole na webové stránce.

/Templates/Blocks/Head.phtml

Hlavička stránky, tam si načtěte vaše css, fonty a další kraviny, které tam chcete. Pro načítání souborů ze složky /Themes použíjte tuto funkci.

/Templates/Blocks/Labels.phtml

Šablona pro štítky.