Objekty

$this->template

$this->template->template( string $path ) : string

Slouží k načítání souborů ze složky Templates.

string $path

Cesta k šabloně, např.: /Blocks/Pagination.phtml

Vrátí

Vrátí cestu k šabloně včetně ROOT. Např.: {ROOT}/Styles/{šablona}/Templates/Blocks/Pagination.phtml

$this->template->theme( string $path ) : string

Slouží k načítání souborů ze složky Themes.

string $path

Cesta k souboru, např.: /Stylesheet.min.css

Vrátí

Vrátí cestu bez ROOT. Např.: /Styles/{šablona}/Themes/Stylesheet.min.css

$this->system

$this->system->get( string $key ) : string

string $key

 $key                             │ Hodnota
──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
 site.name                        │ Název webových stránek
 site.locale                      │ Lokalizace
 site.version                     │ Verze PHPCore
 site.favicon                     │ Format ikony webových stránek
 site.updated                     │ Naposledy aktualizováno
 site.started                     │ Spuštěno
 site.timezone                    │ Časová zóna
 site.language                    │ Výchozí jazyk
 site.template                    │ Výchozí šablona
 site.description                 │ Popis webových stránek
 site.language_editor             │ Výchozí jazyk HTML editoru
 site.background_image            │ Format obrázku
 site.background_image_position   │ Pozice obrázku
                                  │
 email.prefix                     │ Prefix emailu
 email.smtp_host                  │ SMTP server
 email.smtp_port                  │ SMTP port
 email.smtp_enabled               │ 1 Pokud je SMTP zapnuta, v opačném případě 0
 email.smtp_username              │ SMTP uživatelské jméno
 email.smtp_password              │ SMTP heslo
                                  │
 registration.terms               │ Podmínky registrace
 registration.enabled             │ 1 Pokud je registrace povolena, v opačném případě 0
 registration.key_site            │ ReCAPTCHA - Webový klíč
 registration.key_secret          │ ReCAPTCHA - Tajný klíč
                                  │
 cookie.text                      │ Cookie hlášení
 cookie.enabled                   │ 1 Pokud je cookie hlášení zapnuto, v opačném případě 0
                                  │
 image.max_size                   │ Maximální velikost nahrávání obrázků
                                  │
 session                          │ PHPCore session
 session.scripts                  │ Session skriptů
 session.styles                   │ Session stylů
 session.label                    │ Session štítků
 session.group                    │ Session skupin
                              │ ‏‏‎
 default_group                    │ ID výchozí skupiny

Vrátí

Vrátí hodnotu ze systémového nastavení.

$this->data

$this->data->pagination

Data pro stránkování.

$this->data->block

Data pro blok.

$this->data->list

Data pro seznam.

$this->data->field

Data pro formulář.

$this->data->head

Data pro hlavičku.

$this->data->navbar

Data pro menu.

$this->data->sidebar

Data pro postranní panel.

$this->data->breadcrumb

Data pro navigační lištu.

$this->data->data

Všechna ostatní data.

$this->build

$this->build->user->info( array $data, bool $onlne = false, string $prefix = '' ) : string

array $data

Vyžaduje is_deleted, user_id, user_profile_image, user_name, user_reputation, user_posts a ?user_last_activity.

bool $online = false

Pokud je true informační blok bude obsah online indikátor.

string $prefix = ''

Volitelný prefix, který bude přidán před každý klíč v $data.

Vrátí

Vrátí informační blok o uživateli.

$this->build->user->image( array $data, bool $onlne = false, string $prefix = '' ) : string

array $data

Vyžaduje is_deleted, user_id, user_profile_image, user_name a ?user_last_activity.

bool $online = false

Pokud je true informační blok bude obsah online indikátor.

string $prefix = ''

Volitelný prefix, který bude přidán před každý klíč v $data.

Vrátí

Vrátí profilový obrázek.

$this->build->user->online( string $date ) : string

string $date

Datum ve formátu 2021-05-28 08:58:52.

Vrátí

Vrátí online indikátor.

array $data

Vyžaduje is_deleted, user_id, user_name a ?group_class_name.

bool $groupColor = false

Pokud je true uživatelské jméno bude mít stejnou barvu jako skupina ve které se uživatel nachází.

string $prefix = ''

Volitelný prefix, který bude přidán před každý klíč v $data.

Vrátí

Vrátí uživatelské jméno s okazem na jeho profil.

$this->build->user->linkImg( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje is_deleted, user_id, user_name a group_class_name.

Vrátí

Vrátí uživatelské jméno s profilovým obrázkem.

$this->build->url->post( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje topic_id, topic_url, post_id, ?position a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na konkrétní příspěvek z fóra.

$this->build->url->topic( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje topic_id, topic_url a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na konkrétní téma z fóra.

$this->build->url->forum( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje forum_id, forum_url a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na do konkrétního fóra.

$this->build->url->profilePost( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje profile_user_id, profile_user_name, profile_post_id, ?position a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na konkrétní profilový příspěvek.

$this->build->url->profilePostComment( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje user_id, user_name, profile_post_id, profile_post_comment_id, ?position a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na konkrétní profilový komentář..

$this->build->url->profile( array $data ) : string

array $data

Vyžaduje user_id, user_name a ?user_notification_id.

Vrátí

Vrátí odkaz na profil uživatele.

$this->build->date->short( string $date ) : string

string $date

Datum ve formátu 2021-05-28 08:58:52, v milisekundách 1597425869445 nebo v sekundách 9264873159.

Vrátí

Vrátí zkrácenou verzi data např.: Leden 12, 2008.

$this->build->date->long( string $date ) : string

string $date

Datum ve formátu 2021-05-28 08:58:52, v milisekundách 1597425869445 nebo v sekundách 9264873159.

Vrátí

Vrátí delší verzi data např.: Leden 12, 2008 v 12:59.

$this->user

$this->user->isLogged() : bool

Vrátí

Vrátí true pokud je uživatel přihlášen v opačném případě Vrátí false.

$this->user->get( string $value = null ) : mixed

string $value = null

Hledaná hodnota. Pokud bude null vrátí pole se všemi uloženými datami o přihlášeném uživateli.

Vrátí

Vrátí hodnotu z uložených dat o přihlášeném uživateli.

$this->user->perm->compare( int $index, bool $admin = false ) : bool

int $index

Index skupiny uživatele.

bool $admin = false

Pokud true porovnávaný uživatel je hlavní administrátor.

Vrátí

Vrátí true pokud příhlášený uživatel má vyšší oprávnění než porovnávaný uživatel, v opačném případě Vrátí false.

$this->user->perm->has( string|array $permission ) : bool

string|array $permission

 $permission          │ Popis oprávnění
──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 topic.edit           │ Upravovat vlastní témata
 topic.lock           │ Zamykat témata
 topic.move           │ Přesouvat témata
 topic.image          │ Nahrávat titulní obrázky k tématům
 topic.label          │ Přidávat štítky k tématům
 topic.stick          │ Přilepovat témata
 topic.create         │ Vytvářet témata
 topic.delete         │ Mazat témata
                      │
 post.edit            │ Upravovat vlastní příspěvky
 post.create          │ Vytvářet příspěvky
 post.delete          │ Mazat příspěvky
                      │
 profilepost.edit     │ Upravovat vlastní profilové příspěvky a komentáře
 profilepost.create   │ Vytvářet profilové příspěvky a komentáře
 profilepost.delete   │ Mazat profilové příspěvky a komentáře
                      │
 admin.user           │ Spravovat uživatele
 admin.page           │ Spravovat vlastní stránky
 admin.menu           │ Spravovat menu
 admin.forum          │ Spravovat fórum
 admin.index          │ Přístup na titulní stránku admin panelu, auditního protokolu, stavu a statistik
 admin.group          │ Spravovat skupiny
 admin.label          │ Spravovat štítky
 admin.template       │ Spravovat vzhled
 admin.settings       │ Spravovat nastavení webových stránek
 admin.notification   │ Spravovat upozornění

Vrátí

Vrátí true pokud uživatel bude mít dané oprávnění, v opačném případě Vrátí false. Pokud $permission je pole, Vrátí true, pokud přihlášený uživatel má alespoň jedno z oprávnění.